Pakalpojumi

Montāža
Apgaismojuma renovācija
Iekšējo un ārējo tīklu montāža (līdz 1kv)
Elektrotīklu apsaimniekošana
Avārijas un panikas apgaismojuma montāža
Ielu apgaismojuma montāža, renovācija
Ēku fasādes apgaismojuma montāža
LMS (gaismas vadības sistēmu) uzstādīšana
Saules paneļu sistēmu montāža
Elektroauto uzlādes ierīkošana
Zibensaizsardzības montāža
Zemējuma ierīkošana
Mērījumi
Elektroietaišu audits
Elektriskie mērījumi
Termogrāfiskie mērījumi
Projektēšana
Apgaismojumu risinājumu projektēšana
Avārijas un panikas apgaismojuma projektēšana
Ielu apgaismojuma projektēšana
Elektrisko tīklu projektēšana
Ēku fasādes apgaismojuma projektēšana, 3D, vizualizācija
LMS (gaismas vadības sistēmu) projektēšana
Saules paneļu sistēmas projektēšana

Produkti un risinājumi

Industriālais apagaismojums
Noliktavām
Ražošanas telpām
Veikalu apgaismojums
Ielu apgaismojums
Sadalnes, automātika
Hager
Signify-Dynalite
Ledvance
Saules paneļu sistēmas
Elektroauto uzlādes
Zibensuztvērēji
Zibensnovadītāji
Zemējuma sistēmas
Pārsprieguma aizsardzība
ET pārsprieguma aizsardzība
Strāvas noplūdes aizsardzība

Elektroinstalācijas, apgaismojuma un alternatīvās enerģijas risinājumi

Gaisma un Serviss ir sertificētu speciālistu komanda ar gadiem uzkrātu pieredzi un zināšanām. Veicam apgaismojuma un elektrobarošanas tīklu montāžu, nomaiņu un modernizēšanu.
Nodrošinām saskaņotu projektu izstrādi un izbūvi. Parūpēsimies par iekšējiem un ārējiem apgaismojuma un elektriskajiem tīkliem.

Mūsu ikdiena ir elektrisko mērījumu veikšana, elektroietaišu audits un sertificētu atzinumu sagatavošana., kā arī energoefektivitātes analīze un tās paaugstināšanas risinājumi. Veicam patēriņa auditu un rentabilitātes aprēķinus. Piedalāmies dažādos projektos un līdzfinansējuma programmās.

Sniedzam sertificētu speciālistu konsultācijas elektroinstalācijas vai apgaismojuma risinājumu izvēlei.
Iepazīstieties ar mūsu risinājumiem un piesakiet konsultāciju vai izsauciet elektriķi uz Jūsu objektu!

PIETEIKT konsultāciju