Montāža

Kategorija:
Elektrība

Realizējam klienta ieceres un sniedzam elektromontāžas pakalpojumus.

Nodrošinām kvalitāti:    

 • Izbūve un elektromontāžas darbi tiek veikti atbilstoši izstrādātam, saskaņotam elektro projektam, kuru izstrādā  sertificēts projektētājs.
 • Darbi notiek ievērojot LR noteiktos būvnormatīvus un izbūves noteikumus.
 • Montāžu veic kvalificēts, apmācīts un pieredzējis personāls.
 • Mūsu izbūvētie elektriskie tīkli ir aizsargāti no pārsprieguma, strāvas īsslēgumiem, pārslodzes, cilvēka saskarsmes ar strāvu un pieskarsprieguma bīstamības.
 • Montāžai un uzstādīšanai tiek izmantoti EU un LR tirgum paredzēti sertificēti elektro materiāli.
 • Izbūvētajām elektroietaisēm un kabeļu līnijām tiek veikti termogrāfiskie uzņēmumi, kabeļu izolācijas pretestības mērījumi atbilstoši MK. Noteikumiem Nr. 238 un sagatavoti sertificēta speciālista mērījumu akti.
 • Elektro materiāliem un elektromontāžas darbiem tiek nodrošināta noteikta garantija.
 • Elektromontāžas uzņēmums ir būvkomersanta reģistrā.
 • Elektromontāžas uzņēmums nodarbina sertificētus speciālistus.
 • Elektromontāžas uzņēmumam ir apdrošināta civiltiesiskā apdrošināšana.
 • Elektromontāžas uzņēmums nodrošina atbildīgā par darbu izpildi civiltiesisko apdrošināšanu konkrētam objektam.

Montējam:

 • Telpu darba apgaismojumu
 • Āra apgaismojumu
 • Avārijas un evakuācijas apgaismojumu
 • Reklāmu apgaismojumu
 • Sajūtu apgaismojumu
 • ‘’Gudro’’ apgaismojumu (Dynalite, Tuneble white LED)
 • Elektroapgādes tīklus
 • Kabeļu un vadu tīklus
 • Automātikas sistēmas
 • Elektroiekārtu aizsardzības sistēmas
 • Jaunus pieslēgumus

Piedāvājam risinājumus:

 • Pārbūve, modernizācija, rekonstrukcija
 • Jaudas palielināšana, samazināšana
 • Pārspriegumaizsardzība (atmosfēras, elektriskā tīkla, avārijas pārspriegums)
 • Zemējuma ietaišu izbūve
 • Zibensaizsardzības ietaišu izbūve
 • Diferenciālaizsardzības un nullsecības strāvas izbūve (Cilvēka un dzīvnieku aizsardzība no pieskarsprieguma bīstamības).
 • Elektriskie skaitītāji ar attālinātās piekļuves un vadības iespējām

Sazinieties ar mums, lai saņemtu konsultāciju vai izsauciet elektriķi uz savu objektu.

Apskatīt visus risinājumus